Kulak Tüpü Sonrası İşitme Kaybı

Kulak Tüpü Sonrası İşitme Kaybı

Ventilasyon tüpü, kulak zarının ön-alt kadranına yerleştirilmektedir. Kulak burun boğaz uzmanları tarafından uygulanan kulak tüpü uygulaması, çocuklarda sıkça karşılaşılan östaki tüpünün yetersizliğini ortadan kaldıracaktır. Bir ya da birkaç defa tekrarlanan orta kulak iltihabının tedavisinde etkin görev üstlenen kulak tüpü uygulamasının detayları, yazı içerisinde ele alınmıştır.

Kulak Tüpü Ameliyatı Hangi Durumlarda Uygulanmaktadır?

Kulak tüpü uygulamasının gerekli olduğu durumlar ve uygulama sebepleri, aşağıda sıralanmıştır:

 • Akut ya da kronik kulak iltihabı bulunan kişilere, kulak tüpü tedavisi uygulanmaktadır.
 • Medikal tedaviyle ya da kendiliğinden iyileşmeyen orta kulak sıvı birikmesi problemleri için kulak tüpü tedavisi tercih edilmektedir.
 • Kulak zarının çökmesi durumunda, kulak tüpüyle tedavi uygulanmaktadır.
 • Dalma ve uçuş kaynaklı barotravma oluşumunda, kulak tüpü tedavisi tercih edilmektedir.
 • Down sendromlu çocuklarda, duyma bozukluğu oluşmaması için kulak tüpü tedavisi kullanılmaktadır.
 • Doğuştan yarık damak sorunu bulunan hastalar, kulak tüpüyle tedavi edilmektedir.
 • Östaki borusunun gelişimsel problemleri için kulak tüpü tedavisi tercih edilmelidir.

Kulak tüpü ameliyatı için belirtilen etkenlerin görülmesi durumunda, kulak burun boğaz hekimlerine ulaşılması gerekir.

Kulak Tüpü Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Kulak tüpünün sağladığı getiriler ve ameliyat sonrası elde edilen faydalar şunlardır:

 • Hastaların tekrarlanan orta kulak iltihabı sorunlarından kurtulması için kulak tüpünden destek alınmaktadır.
 • Orta kulak iltihabına bağlı olarak gelişen, işitme kayıplarının ortadan kalkmasında etkilidir.
 • Orta kulakta sıvı birikmesini engellemekte ve duyma kayıplarını gidermektedir.
 • Orta kulak iltihabına bağlı olarak gelişen denge bozukluğu ve konuşma bozukluklarını gidermektedir.
 • Orta kulak iltihabına bağlı olarak gelişen denge ve uyku sorunları giderilmektedir.

Kulak Tüpü Kimlere Uygulanır?

Kulak tüpünün uygulandığı kişiler, genellikle çocuklardır. Çocuklarda sıkça karşılaşılan orta kulak iltihapları ve işitme kayıpları, kulak tüpü ameliyatıyla kontrol altına alınmaktadır. Orta kulak iltihabı tekrarlanan çocuklar ve kulak zarında sorunlar bulunan yetişkinler, kulak tüpüyle tedavi edilmektedir. Kulak tüpü kalıcı değildir ve ortalama 4-12 ay kulak zarı üzerinde kalır. Kulak tüpünün kendiliğinden düşmesi durumunda, kulak burun boğaz hekimleri tarafından herhangi bir müdahale gerçekleştirilmeden alınır. Kulak tüpünün kalma süresi, hastaların iyileşmesine bağlı olarak uzatılabilir ya da kısaltılabilir. Kontrol muayenesinde iyileştiği anlaşılan hastalar, kulak tüpü tedavisine devam etmezler. Duyma sorunu yaşayan, sürekli orta kulak iltihabıyla karşılaşan, kulak zarındaki sorunlar sebebiyle rahat uyuyamayan ya da günlük hayatında problem yaşayan kişiler, kulak tüpü tedavisinden destek almaktadır.

Kulak Tüpü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kulak tüpü ameliyatının özellikleri ve ameliyatın uygulanış detayları, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kulak tüpünün orta kulak zarına yerleştirilmesi için mikroskop kullanılmaktadır.
 • Özel mikroskobik aygıtlar kullanılarak, kulak içerisinde hassas işlem uygulanmaktadır.
 • Dış kulak yolu kullanılarak, orta kulağa doğru ilerlenmekte ve kulak zarında çizik oluşturulmaktadır.
 • Kulak zarı çizildikten sonra, orta kulağın içinde biriken sıvı ve iltihaplar dışarı çekilmektedir.
 • Kulak zarı çizilmesi ve içinin boşaltılmasının ardından, mikro aygıtlarla kulak tüpü çiziğin içine yerleştirilmektedir.
 • Kulak tüpü kulak zarının ön alt kadranına denk gelecek şekilde yerleştirilmekte ve sabitlenmektedir.
 • Dışarıdan bakıldığında, hastaların kulaklarında herhangi bir farklılık algılanmayacak ya da kulak tüpü dışardan görülmeyecektir.
Çocuklara kulak tüpü uygulanırken, orta kulak iltihabı ve sıvı birikmesini tetikleyen geniz eti de alınmaktadır. Çocuklara kulak tüpü yerleştirilirken, genel anestezi kullanılmaktadır. Yetişkinlerin kulak tüpü ameliyatı isteğe bağlı olarak hem lokal hem de genel anestezi altında yapılabilmektedir.