Septum Deviasyonları

Septum Deviasyonları

Burun eğriliği olarak geçen septum deviasyonu, burunda bulunan septumun fazlasıyla sağa ya da sola eğrilmesi sonucu, hava akımının sağlıklı sağlanamaması ve burun tıkanıklığı yaratması durumudur. Septum bölgesinin çatı kısmını kıkırdak ve kemikler oluşturmaktadır. Bu çatıda, eğrilme, açı değişmesi ya da kayma meydana gelebilir ve bu da burunda şekil bozulmalarına neden olur. Septum deviasyonu şikayeti ile sıklıkla karşılaşılabilir. Burun tıkanıklıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Aynı zamanda, yüzün tam ortasında ve savunmasız bir biçimde bulunan burun, travmaya ilk ve de sıklıkla maruz kalabilecek bir organdır. Bu nedenle, septum deviasyonu da sıklıkla karşılaşılan bir sorun olmaktadır. Septum deviasyonunu yaşayan kişi, rahat nefes alıp veremez ve buna bağlı olarak da, özellikle de geceleri, nefes alınan havanın ısısı iyi ayarlanamaz ve kronik faranjit hastalığına neden olur. Yine septum deviasyonu görülen kişilerde, sinüsler de normal bir biçimde çalışamaz ve bu sebeple oluşan geniz akıntısı sonucu larenjit ve de bronşit oluşur. İleri yaşlarda septum deviasyonu yaşayan kişilerde ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları görülebilir.

Septum Deviasyonunun Nedenleri

 • Septum deviasyonunun nedeni doğumsal olabilir. Yani doğum esnasında, travmaların oluşmasına bağlı olarak görülebilir.
 • Çocukluk ya da gençlik yaş dönemlerinde de , burun travması sonucu görülebilir.
 • Aile geçmişinde, septum deviasyonuna sahip biri varsa, kalıtsal olarak geçmiş olabilir.

Septum Deviasyonunun Belirtileri

 • Burun kemiğinde ya da kıkırdağında görülen eğrilik
 • Burun eğriliklerinin açısına göre, burunda tıkanıklık oluşması
 • Nefes alıp vermede zorluk
 • Ağız açık bir biçimde uyuma
 • Horlama
 • Uyurken nefes tıkanıklığı ya da nefesin bir anlığına durması
 • Yorgun uyanma
 • Ağız kuruması
 • Gün boyu uykusuzluk sorunu yaşama
 • Vücutta enerjisizlik
 • Erken yorulma hissi
 • Faranjit ya da bronşit gibi rahatsızlıklara yatkın olma
 • Koku almada sorun yaşama

Septum Deviasyonuna Teşhis Koyma

Yukarıda sayılan belirtilerden rahatsızlık duyan kişiler, ilk olarak KBB doktoruna görünmelilerdir. Uzman doktor bu şikayetlerle gelen hastaya, fiziki muayene olarak kulak, burun ve boğaz kontrolü yapar. Ardından endoskopik muayene uygular. Teşhis konması açısından, bu muayeneler önemlidir. Gerekli görüldüğü takdirde tomografik görüntüleme yöntemine de başvurulabilir.

Septum Deviasyonunun Tedavisi

Septum deviasyonunun tedavisinde genel olarak, cerrahi operasyon uygulanır. Cerrahi müdahelenin amacı, burundaki eğriliği gidermektir. Ancak mukozada herhangi bir şişlik oluşmuşsa; yani rinit, alerjik rinit ya da nezle gibi bir durum varsa, oluşan burun tıkanıklığının tedavisi için cerrahi bir müdahele gerekmez. Septum deviasyonu için cerrahi müdahele, hastanın problemli burun tıkanıklığı, devamlı ağızdan nefes alma, geceleri çok fazla horlama gibi şikayetlerle gelmesi durumunda yapılır.

Septum Deviasyonu Ameliyatı

Septum deviasyonunda ameliyat yoluna gidilmesinin amacı, burun kıkırdağındaki ya da kemiğindeki eğriliğin düzeltilmesidir. Bazı durumlarda, ameliyat sırasında, burnun içinde kıkırdakların eğriliğini düzeltmek mümkün olmaz. Çünkü kıkırdak doku, fazlasıyla eğridir. Böyle durumlarda, kıkırdak doku dışarı çıkarılarak düzeltme işlemi yapılır ve ardından doku yerine koyulur. Genel anesteziyle uygulanan ameliyattan önce, hasta bazı durumlar için testlerden geçirilir.

Ameliyat öncesinde, hastanın herhangi bir enfeksiyonel duruma sahip olup olmadığına bakılır. Yine ameliyattan önce hastaların, sigara ya da alkol kullanmamaları gerekir. Acil ameliyat gerektiren alana girmediği için, hastanın uygun olduğu bir zaman diliminde işlem gerçekleştirilebilir. Ameliyat süresi, yaklaşık bir buçuk saattir.

Önceki dönem ameliyatlarında uygulanan teknikler; hasta genel anestezi altındayken nefes almasının durdurulduğu, burna büyük tamponların yerleştirildiği ve hastanın şiddetli ağrılar hissetmesi neden olacak biçimdeydi. Bu yüzden de insanlar arasında burun ameliyatı, çok acılı bir işlem olarak bilinirdi. Gelişen teknolojiyle birlikte ameliyat teknikleri, yöntemleri ve de kullanılan malzemeler de değişmektedir. Bu nedenle, eskisi gibi ağrılı ya da acılı burun ameliyatları görülmemektedir. Sağlık sorunlarınızı çözmek için ameliyattan çekinilmesine gerek yoktur. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, septum deviasyonu için seçilecek hekiminin, bu alanda deneyimli olmasıdır.

Septum Deviasyonu Ameliyatından Sonra Yaşananlar

Septum deviasyonu ameliyatından sonra, burun içi salgılarında tam bir buharlaşma yaşanamayacağı için kanlı sümüklenme görülebilir. Kanlı sümük akıntısı görüldüğünde endişelenecek ya da korkacak bir durum yoktur. Ameliyat sonra çok şiddetli ağrı hissedilmez. Ancak burun kanaması yaşanmaması için, kafa, beyin basıncını arttıracak eylemlerden uzak durulmalıdır. Örneğin, ağır yük kaldırmak, taşımak ya da ağır egzersizler yapmak gibi...

Rahat nefes aılnıp verilmesi için, ameliyattan sonra burun içine konan slikon tampon, 2-3 gün sonra doktor tarafından çıkarılır. Bu işlem, hasta açısından çok ağrılı bir süreç değildir. Kafa basıncını arttıracak eylemlerden kaçınıldığı takdirde, hasta 2-3 gün içinde, günlük yaşamına geri dönebilir.

Septum deviasyonu ameliyatında, burun eğriliğinin düzeltilmesiyle birlikte, büyümekte olan bir burun eti varsa, radyofrekans işlemi uygulanarak küçültülmesi sağlanır. İki işlem, aynı ameliyatta yapılır. Bu iki durumun aynı anda çözülmesi demek, hastanın tekrar tekrar operasyon geçirmemesini sağlar. Ayrıca septum deviasyonu ameliyatlarında, burnun kıkırdak dokusu ve kemiklerinin düzeltilmesinden sonra, tekrar bükülme ya da çökme durumlarının yaşanması beklenmez. Dikkat edilmesi gereken nokta, hastanın alerjik bir sorunun olup olmadığıdır. Çünkü hasta alerjik bir soruna sahipse, burun etlerinin tekrar büyüyebileceği ihtimali nedeniyle takip edilmeli ve ekstradan alerjiye yönelik de tedavi uygulanmalıdır. Septum deviasyonu ameliyatında, ameliyat konusunda deneyimli, alanında uzman bir doktora kendinizi emanet ettiğiniz takdirde, tüm sorununuz çözülecektir.