İşitme Testi (Odyometri) Nedir?

İşitme Testi (Odyometri) Nedir?

Odyometri testi yorumlama uzmanlık gerektiren bir iş olması nedeniyle testi yapan uzmanın sonuçları değerlendirmesi ve buna göre tanı konulması gerekmektedir. İşitme testi adından da anlaşılacağı üzere bireylerin işitme düzeylerinin ölçülmesini sağlayan bir yöntemdir. İşitme kaybı derecesinin belirlenmesine dair bazı testler yapılarak sonuç alınır.

İşitme testi kapsamında hastaların kendilerine farklı yükseklik ve perdedeki sesleri duyma becerileri test edilmektedir. Duymada çeşitli problemler yaşayan kişiler için bu test yapılabilmektedir. Normal bir insanın duyabileceği değerler bellidir. Bu değerlerin altında veya üzerinde sonuç alınması halinde uygun tedavi yöntemlerine başvurulması gerekebilir. İşitme testi (odyometri) kapsamında işitme sorunlarının ortadan kaldırılması için bazı cihazlar da kullanılabilir.

İşitme Testi (Odyometri) Nasıl Yapılır?

İşitme testi uygulamaları günümüzde birçok farklı nedene bağlı olarak yapılmaktadır. Bireylerin duymada güçlük çekmeleri halinde bu testler yapılarak hastaların duyma becerileri test edilir. Genelde işitme testinin 4 farklı türü bulunmaktadır. Hastaların şikayetlerine göre bu testlerden uygun olanları tercih edilir.

Saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, timpanometri ve akustik refleks testleri bu kapsamda yaygın olarak tercih edilen işitme testleri arasında yer almaktadır. İşitme testi tercih edilen yöntemlere göre farklı şekillerde yapılmaktadır. Hastalara özel bir ortamda farklı frekanslarda sesler dinletilerek tepki vermeleri istenmektedir. Bu tepkiler ölçülerek işitme testi sonuçları hazırlanır. İşitme testi (odyometri) kapsamında birçok farklı yöntem uygulanmaktadır.

İşitme Testi (Odyometri) Kaç Dakika Sürer?

Yenidoğan işitme testi ile yetişkin ve çocuklarda yapılacak işitme testleri farklılık gösterecektir. İşitme testinde tercih edilecek yöntemlere göre genelde 15 – 20 dakikalık süreler yeterli olmaktadır. Bu süreler içinde uygulanan yönteme göre en kısa sürede sonuç alınmaktadır.

İşitme testinde hastaların duyma becerileri test edilmektedir. İşitme testinin sonuçlarında eğer hastaların işitme kaybı yaşadıkları belirlenirse farklı tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Genelde işitme testi sonrasında gerekli hallerde hastalara işitme cihazı kullanmaları önerilmektedir. 15 – 20 dakikalık işitme testi uygulamalarının yanı sıra daha kısa veya uzun sürelerde de işitme testlerinin yapılması mümkündür.

Odyometrist Hangi Testleri Yapar?

Odyometri testleri arasında birçok farklı test bulunuyor. Bu testlerin her biri hastaların farklı şekilde duyma becerilerinin ölçülmesini sağlamaktadır. Buna göre işitme testleri kısaca şunlardır:

  • Saf Ses Odyometrisi: Her iki kulağa farklı frekanslarda duyabildiği minimum ses şiddetti verilir. Ses geçirmez bir ortamda hastalar buton yardımıyla duydukları sesler için tepki vermesiyle ölçülür.
  • Konuşma Odyometrisi: Konuşmayı alma eşiği, hastanın duyduğu kelimeleri %50 oranında işitebilmesini baz alan ses şiddetidir. Bu kapsamda hastalara kelimeler dinletilerek ölçülür.
  • Timpanometri: Orta kulağın basıncını ölçen bir testtir. Orta kulak ve kulak zarı hareketliliği ölçülür.

Akustik Refleks Testi: Orta kulakta yer alan stapes kasının, akustik uyaranlara verdiği tepkilere bakılır. İşitme testi (odyometri) kapsamında yaygın olarak uygulanır.